توجه : هزینه ارسال فاکتورهای بالای یک میلیون تومان براساس قیمت اداره پست ،  بعد از ثبت فاکتور به شما اطلاع داده خواهد شد.


کاربرد
اندازه گیری اکسیژن محلول در خون اندازه گیری ضربان قلب
روش سنجش
اندازه گیری اکسیژن خون از طریق انگشت