توجه : هزینه ارسال فاکتورهای بالای یک میلیون تومان براساس قیمت اداره پست ،  بعد از ثبت فاکتور به شما اطلاع داده خواهد شد.


حداقل تعداد سفارش
حداقل سفارش یک کارتن مادر به تعداد1300 عدد می باشد