توجه : هزینه ارسال فاکتورهای بالای یک میلیون تومان براساس قیمت اداره پست ،  بعد از ثبت فاکتور به شما اطلاع داده خواهد شد.


ژل دبرید
245,000 تومان
کاربرد
مناسب برای انواع زخم های دارای بافت نکروزه، بافت اسلاف زرد یا بافت فیبرینی مناسب برای بیماران دارای ممنوعیت دبریدمان جراحی یا شارپ مناسب برای زخم های سوختگی
مواد موثره
سدیم آلجینات
تعداد در بسته
ویژگی
دبریدمان انتخابی به روش اتولیتیک و بدون ایجاد درد و خونریزی تامین رطوبت و آبرسانی در زخم های خشک و نکروتیک غیرتهاجمی غیرچسبنده زیست سازگار فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993) فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)